Annemie Hermans 30 jaar Dirigente

 

 

Meer dan 25 jaar lid

Piet Muurmans, Guus Kitzen , Theo Stijnen, Leoniek Hermans, Iris van Molken,

Annemie Hermans en Eric Hermans

Meer dan 12,5 jaar lid

Tiny Janssen, Ingrid Bruinen, Tinie Fredrix, Karin Schumacher, Mia Haan, Ingrid Smeets.

Eveneens meer dan 12,5 jaar lid  Ellie Keijers en Ron Willems

30 jaar voorzitter

 

Alle foto’s gemaakt door Multimedia Studio Janssen Stein