Mandoline-Orkest The Strings Stein

 

Naast het mandoline-ensemble The Strings (dat reeds in 1976 werd opgericht) werd in 1981 mandoline-orkest The Young Strings opgericht. Zoals de naam reeds doet vermoeden bestond dit orkest in aanvang uit jonge mandoline-, mandola- en gitaarspelers tussen 7 en 16 jaar. Sinds de oprichting staat het orkest o.l.v. Annemie Hermans. In januari 1988 werd de naam van veranderd in Mandoline-Orkest The Strings omdat ook oudere spelers lid waren geworden van de groep. Het orkest werd in de loop der jaren steeds groter en telt tegenwoordig ca. 40 spelers in de leeftijd tussen 8 en 65 jaar en heeft de volgende bezetting: mandoline 1, mandoline 2, mandola, gitaar, bas en slagwerk. Daarnaast zijn er nog diverse spelers in opleiding. Soliste bij Mandoline-Orkest The Strings is Leoniek Hermans (mandoline, zang en klarinet).

Er worden koffie- en avondconcerten gegeven, missen opgeluisterd en concerten verzorgd in tehuizen. Verder gaat er veel aandacht uit naar scholing van leden en aspirantleden, die zich kunnen presenteren tijdens jaarlijkse leerlingenconcerten en die kunnen deelnemen aan diverse samenspelprojecten, zoals de jeugddag voor leden van de Limburgse Mandoline Verenigingen en het Limburgs- en Nederlands Mandoline Jeugdorkest. Ook worden er voor het hele orkest regelmatig studie- en repetitiedagen georganiseerd onder leiding van diverse gastdocenten.

De eerste 10 jaren:

In november 1981 werd er voor de eerste maal aan een bondsconcours deelgenomen en wel in Kruiningen. Op dit concours behaalde het orkest onder leiding van Annemie Hermans in de derde afdeling een eerste prijs met 283 punten, een uitstekend resultaat voor dit jonge orkest. Een jaar later werd er deelgenomen aan het bondsconcours te Velsen en toen werd er in de tweede afdeling een eerste prijs behaald. In 1985 nam de groep deel aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt (België) en behaalde daar met een 8,8 gemiddeld een zeer mooie score. In november van dat jaar werd er deelgenomen aan het bondsconcours te Kerkrade en wederom in een hogere afdeling, namelijk de eerste, werden 295 punten behaald. In maart 1986 nam Mandoline-Orkest The Strings deel aan het Festival voor mandoline-orkesten in Elsloo en kregen daar als slotopmerking op de jurybeoordeling te zien: “Fijn jong en fris orkest met grote toekomstmogelijkheden”. In 1987 en in 1989 werd er weer met goed resultaat deelgenomen aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt en ook in 1993 jaar was het resultaat weer zeer goed: een 8,9 gemiddeld.

Onder de nieuwe naam Mandoline-Orkest The Strings werd er in april 1988 een eerste prijs behaald op het bondsconcours te Elsloo. In de jaren die volgden werd er gewerkt aan uitbreiding van het orkest, vergroting van het repertoire en verhoging van het speelniveau. Er werden diverse mooie concerten gegeven al dan niet in samenwerking met andere verenigingen en solisten.

De periode 1991 t/m 2001:

Op 5 mei 1991 togen The Strings weer naar Neerpelt en behaalde het orkest wederom een fraaie eerste prijs met een 8,8 als gemiddeld cijfer.  Op 25 mei 1991 gaf het orkest een zeer geslaagd concert tijdens een korenavond te Maastricht. 1991 Was ook een groot jubileumjaar voor Mandoline-Orkest The Strings: op 30 november werd er tijdens een groot jubileumconcert een cassettebandje gepresenteerd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van mandoline-ensemble The Strings en het 10-jarig bestaan van Mandoline-Orkest The Strings. Een cassette waarop zowel barok-, als romantische-, als hedendaagse muziek te beluisteren zijn, een afspiegeling van het zeer gevarieerde en muzikaal op hoog niveau staand repertoire van beide orkesten. In mei 1993 organiseerden The Strings een zeer succesvol moederdagkoffieconcert, speelden ze in het Bejaardencentrum Amby en traden op op het jubileumconcert van het Mega Limburg Koor te Maastricht. In mei 1993 werd voor de laatste keer deelgenomen aan het festival te Neerpelt met alweer een eerste prijs als resultaat. Ook werd er weer een moederdag-koffieconcert georganiseerd. Verder werd er tijdens een studiedag en een studiemorgen gewerkt aan techniekverbetering onder leiding van zeer deskundige docenten.

Tijdens de kersttijd verzorgt het Mandoline-Orkest The Strings reeds sinds hun oprichting de muziek tijdens een of meer H. missen in de kerken van Stein. Ook wordt er elk jaar op de zondag voor kerstmis een kerstconcert georganiseerd door Mandoline-Ensemble en -orkest The Strings, een ondertussen traditioneel geworden concert waaraan reeds vele koren en andere ensembles ook nog hun medewerking verleenden (zoals bijvoorbeeld het Mega Limburg Koor, het Guliks Mannenkoor en het Mannenkoor DSM-Research). In 1993 werd er als gevolg van de vele succesvolle kerstconcerten een kerstcassette opgenomen en gepresenteerd. Ook werd er in dat jaar een kerstconcert gegeven in Bejaardencentrum Beukeloord te Meerssen.  In de jaren 1994 en 1995 werden er weer koffieconcerten georganiseerd. Ook verzorgt het orkest elk jaar een optreden tijdens het mandolinefestival van de Federatie van Limburgse Mandoline-Verenigingen, waarvan zij sinds hun oprichting lid zijn. In 1996 jaar hebben de spelers zich zeer ingespannen om een mooie c.d. te maken met werken uit diverse stijlperiodes. Ook in 1997 en 1998 gaven de spelers uit Stein o.l.v. Annemie Hermans diverse mooie concerten.

In 1999 vond de presentatie plaats van een zeer gevarieerde kerstCD van Mandoline-Ensemble en Mandoline-Orkest The Strings, met solistische medewerking van Leoniek Hermans (zang en klarinet) en Erik Maessen (trompet). Daarnaast vonden er verscheidene andere concerten plaats.

In 2000 werd er gespeeld tijdens het Nieuwjaarsconcert van Stein, het leerlingenconcert in het voorjaar en tijdens het “Ciao Italia Concert” op 1 oktober. Op 19 november trad Mandoline-Orkest The Strings op tijdens het Mandolinefestival in Brunssum en van 15 t/m 17 december werd er, voor het eerst een zeer succesvolle meerdaagse buitenlandse concertreis naar Seedorf (Noord-Duitsland) gemaakt.

In 2001 waren de belangrijkste concerten: het Nieuwjaarsconcert in Stein, het leerlingenconcert in Stein, een concert op 11 mei met Vrouwenkoor Con Fuoco in Geleen en het grote jubileumconcert bij gelegenheid van het 20-jarig bestaansfeest op 27 oktober.

De periode 2002 t/m 2006:

In deze periode waren er natuurlijk de vaste jaarconcerten: deelname aan het Mandolinefestival te Brunssum, het Nieuwjaarsconcert van de Steinder muziekverenigingen, het leerlingenconcert in de Socio-ruimte te Stein, het opluisteren van H. Missen, concerten in bejaardentehuizen en het eigen Kerstconcert te Stein waarbij naast het spelen van eigen werken koren en solisten zoals de tenoren Ivo van der Bijl en Andrea Poddighe zijn begeleid. Hoogtepunten in deze jaren waren: het kerstconcert voor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in het Gouvernement te Maastricht.in 2002, een concert te Hoensbroek bij gelegenheid van het 50-jarige jubileum van Mandoline-Vereniging Crescendo en een kerstconcert te Geleen met het Mannenkoor DSM-Research in 2003. In 2004 en 2005 werden er ook diverse grote concerten gegeven zoals een nieuwjaarsconcert in Nieuwstadt, samen met Accordeonvereniging Elsene en een schitterend Italiaans concert in de Belgische stad Seraing samen met de Italiaanse tenor Andrea Poddighe. Het jaar 2006 stond in het teken van het zilveren jubileum dat werd gevierd met een prachtig concert met medewerking van de solisten Leoniek Hermans (klarinet, zang en mandoline), Andrea Poddighe (tenor) en Carlo Plaum (accordeon) en de presentatie van een afwisselende CD waarop het orkest en het ensemble te beluisteren zijn. Ook werd er een receptie georganiseerd.

De periode 2007 t/m 2011:

Ook tijdens deze periode bleef het aantal concerten stabiel. Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert is niet meer weg te denken traditie in de Steinder gemeenschap geworden. Er werden diverse H.Missen opgeluisterd, in 2007 werd er een concert gegeven in bejaardenhuis Vastrade te Susteren en natuurlijk was er het tweejaarlijkse optreden tijdens het mandolinefestival in Brunssum. Elk jaar wordt er een leerlingenconcert georganiseerd waar er opgetreden wordt door leden en aspirantleden van The Strings. Aspirantleden spelen dan ook al mee in samenspeelgroepen, waardoor ze alvast kunnen wennen aan het spelen in orkestverband. De jeugdleden hadden volop gelegenheid om aan extra projecten deel te nemen zoals een solistenconcours (waar zeer goede resultaten werden behaald), jeugdsamenspeeldagen, workshops pop/rock en deelname aan het Limburgs Jeugd Mandoline- en Gitaarorkest MaGiC Sound.

In maart 2008 nam het orkest met veel succes deel aan het bondsconcours/festival van het Nederlands Verbond van Mandoline-Orkesten in Hardinxveld-Giessendam. Ook werd in dat jaar het werk “Drei Bagatellen” van de Duitse componist Mirko Schrader opgenomen voor een CD waarop zijn composities te beluisteren zullen zijn. In maart 2009 werd er een gezellig concert gegeven in Vijverdal te Maastricht. De bewoners waren zeer enthousiast. Ook werd er in 2009 een gezellig en leerzaam muziekkamp georganiseerd in een kasteel in België. In juni 2010 werd er een muzikale bijdrage geleverd aan een concert van Mandoline-Orkest Alpenklank in Lemiers en organiseerden The Strings een najaarsconcert in de Fanfarezaal te Stein. Hieraan werkte ook Mannenkoor Inter Nos uit Schin op Geul mee. In februari 2011 gaven zowel Mandoline-Ensemble als –Orkest The Strings een fantastisch Italiaans concert in Luik. Hieraan werkten de sopraan Carla Maffioletti en de tenor Andrea Poddighe mee.  In mei van dit jaar organiseerden The Strings een eigen koffieconcert.

Daarnaast hebben The Strings grote faam verworven met het jaarlijkse kerstconcert waarbij onder andere medewerking werd verleend door de beroemde sopraan Carla Maffioletti en klarinettiste en doedelzakspeelster Manoe Konings (beiden bekend van hun solo-optredens met André Rieu), de Italiaanse tenor Andrea Poddighe, de gemengde koren “Beeker Koorzang” en “Voces Vocales, diverse kinderkoren en de op hoog muzikaal niveau musicerende Fanfare St. Joseph Meers.

2011 staat in het teken van het 30-jarig lustrum dat wordt gevierd met een prachtig concert op 15 oktober met medewerking van de solisten Heidi Klinkers-Pittie (sopraan, bekend van haar optredens met André Rieu), de tenor Andrea Poddighe en Leoniek Hermans (klarinet, zang en mandoline). Op zaterdag 12 november wordt er van 20u. tot 21u. een lustrumreceptie gehouden en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld de “jarigen” te feliciteren.

 

van haar optredens met André Rieu), de tenor Andrea Poddighe en Leoniek Hermans (klarinet, zang en mandoline). Op zaterdag 12 november wordt er van 20u. tot 21u. een lustrumreceptie gehouden en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld de “jarigen” te feliciteren.